Úřední deska

Všechny soubory jsou zde ve formátu PDF. V případě, že nemůžete tyto soubory otevřít, ujistěte se, zda máte nainstalovaný ADOBE ACROBAT READER, nutný pro otevření PDF souborů. Tento software je zdarma ke stažení na stránkách www.adobe.com.

Grafický návrh úpravy části návrsi.pdf; Ideová studie.pdf

Neznámí vlatníci pozemků_stav k 01022017.pdf

Záměr pronájmu (pachtu) pozemků.pdf

Zápisy schůzí Obecního zastupitelstva:

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 30.1.2017.pdf

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 19.12.2016.pdf

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 31.10.2016.pdf

 

Vyhlášky:

Veřejná vyhláška - OOP - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.pdf - vyvěšeno 13.2.2017

OOP - příloha k veřejné vyhlášce - kormorán velký.pdf - vyvěšeno 13.2.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení komplexní pozemkové úpravy v kú Luhy u Prosenické Lhoty.pdf - vyvěšeno 22.4.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení komplexní pozemkové úpravy v kú Prosenická Lhota.pdf - vyvěšeno 27.4.2016

Obecně závazná vyhláška č.1_2015-komunální odpad.pdf  vyvěšeno 30. 4. 2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č 4 ÚP obce Prosenická Lhota.pdf - vyvěšeno 14. 11. 2013

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.2/2013.pdf vyvěšeno 8. 11. 2013
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o poplatcích za kom. odpad
- vyvěšeno 20. 12. 2012
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 - vodné Suchdol - vyvěšeno 22. 9. 2011

Ostatní informace:

Schválený rozpočet na rok 2017.pdf - vyvěšeno 22.12.2016

Strategický rozvojový plán.pdf

Územní plán obce Prosenická Lhota - změna č. 4:

Z4 PL_Hlavní.pdf

Z4 P.L._Právní _text_12 2013.pdf

Z4 PL_Právní_VPS.pdf

www.prosenickalhota.cz