POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE §106/1999 Sb.:

1. Oficiální název: Obec Prosenická Lhota

2.  Důvod a způsob založení: Obec vznikla podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jakožto územně samosprávná jednotka s plnou právní subjektivitou. Obec zajišťuje na svém katastrálním území veřejnou správu, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura:

Obec Prosenická Lhota

Zastupitelstvo obce – je složeno ze 7 členů

podřízené orgány zastupitelstva: Kontrolní výbor zastupitelstva

                                                      Finanční výbor zastupitelstva

Starosta – zastupuje obec navenek, je volen z řad členů zastupitelstva jako neuvolněný funkcionář.

Místostarosta– zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

4. Kontaktní spojení: 

Obecní úřad Prosenická Lhota
Prosenická Lhota 20 , 264 01 Sedlčany
Tel., fax: 318 876 227
Mobil: 724 181 366-7

5. Případné platby můžete poukázat: na bankovní účet KB: 10727211/0100 (Komerční banka,a.s.) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu v provozních hodinách úřadu, tj. PO, ST: 16:30-18:30.

6. IČO: 00243116

7. DIČ: CZ00243116

8. Seznam hlavní dokumentů: Úřední deska, Obecní vyhlášky, Zápisy zastupitelstva

9. Žádosti o informace: žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně: v kanceláři úřadu
 • písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Prosenická Lhota
  Prosenická Lhota čp. 20
  264 01  Sedlčany
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • datovou zprávou: sjyajnh
 • telefonicky na tel. čísle:318876227

   

  Úřední hodiny: PO, ST: 16:30 – 18:30

10. Příjem žádostí a dalších podání:   Žádosti a další podání lze učinit:

zasláním na adresu: Obecní úřad Prosenická Lhota

Prosenická Lhota čp. 20

264 01  Sedlčany

osobně v provozních hodinách OÚ, tj. PO, ST: 16:30-18:30

11. Opravné prostředky: opravné prostředky lze podávat písemně: zasláním na adresu úřadu - viz výše nebo osobně  v provozních hodinách úřadu - viz výše.

Pozn.: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají na Obecní úřad Prosenická Lhota ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Obvykle lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře: Dostupné formuláře poskytneme v sídle obecního úřadu, resp. na www.prosenickalhota.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Portál veřejné správy: https://seznam.gov.cz/obcan/

Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz

14. Nejdůležitější předpisy:  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou přístupny k nahlédnutí na obecním úřadu, resp. na www.prosenickalhota.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: není stanoven

16. Seznam zřizovaných organizací: Mateřská škola Prosenická Lhota

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. výroční zpráva za rok 2016, Výroční zpráva za rok 2017,Výroční zpráva za rok 2018

www.prosenickalhota.cz