Úřední deska

Všechny soubory jsou zde ve formátu PDF. V případě, že nemůžete tyto soubory otevřít, ujistěte se, zda máte nainstalovaný ADOBE ACROBAT READER, nutný pro otevření PDF souborů. Tento software je zdarma ke stažení na stránkách www.adobe.com.

Grafický návrh úpravy části návsi.pdf; Ideová studie.pdf

Neznámí vlatníci pozemků_stav k 01022017.pdf

Záměr o prodeji části pozemků p.č. 370/19 a 27/2 - oba v kú Luhy u Prosenické Lh
Záměr o pronájmu pozemku p.č. 258/2 v kú Prosenická Lhota

 

Zápisy schůzí Obecního zastupitelstva:

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 26.4.2017.pdf

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 20.3.2017.pdf

Zápis schůze zastupitelstva ze dne 30.1.2017.pdf

 

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - společné školské obvody.pdf - vyvěšeno 28.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.pdf - vyvěšeno 28.4.2017

Veřejné vyhláška daň z nemovitostí.pdf; Daň z nemovitostí.pdf - - vyvěšeno dne 28.4.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení komplexní pozemkové úpravy v kú Luhy u Prosenické Lhoty.pdf - vyvěšeno 22.4.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení komplexní pozemkové úpravy v kú Prosenická Lhota.pdf - vyvěšeno 27.4.2016

Obecně závazná vyhláška č.1_2015-komunální odpad.pdf  vyvěšeno 30. 4. 2015

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.2/2013.pdf vyvěšeno 8. 11. 2013
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o poplatcích za kom. odpad
- vyvěšeno 20. 12. 2012
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 - vodné Suchdol - vyvěšeno 22. 9. 2011

Ostatní informace:

Návrh - Závěrečný účet za rok 2016.pdf; Přílohy: Fin 2-12M.pdf; Výkaz zisku a ztráty.pdfRozvaha.pdf; Příloha.pdf; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.pdf- vyvěšeno 17.5.2017

Schválený rozpočet na rok 2017.pdf - vyvěšeno 22.12.2016

Rozpočtové opatření č. 1_2017.pdf

Rozpočtové opatření č. 2_2017.pdf

Mateřská škola Lípánek, příšpěvková organizace - zřizovatel Obec Prosenická Lhota:

Rozpocet 2017.pdf - schválený 19.12.2016

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu_rok 2018.pdf

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu_rok 2019.pdf

 

Strategický rozvojový plán.pdf

Územní plán obce Prosenická Lhota - změna č. 4:

Z4 PL_Hlavní.pdf

Z4 P.L._Právní _text_12 2013.pdf

Z4 PL_Právní_VPS.pdf

 

www.prosenickalhota.cz